Samostatné vyvěšování české státní vlajky

Vyvěšuje-li se česká státní vlajka samostatně, je vhodné místo pro jediný stožár buď před hlavním vchodem, případně po levé straně přístupové komunikace k budově. Umisťovat vlajkové stožáry za zadní stranu budovy není dovoleno. Pokud jsou před budovou dva stožáry a vyvěšujeme jen jednu vlajku, použijeme levý stožár při pohledu na budovu, který je na čestném místě.

Pokud jdou před budovou tři stožáry či větší lichý počet stožárů a vyvěšujeme jen jednu státní vlajku, použijeme prostřední stožár, který zaujímá vždy čestné místo. Pokud je před budovou větší sudý počet stožárů, vyvěsíme jednu českou státní vlajku na stožár, který je v prostřední dvojici vlevo. Máme-li k dispozici druhou státní vlajku, vyvěsíme ji současně na pravý stožár v prostřední dvojici. Máme-li k dispozici více českých vlajek, můžeme je vyvěsit na všech stožárech.

Vyvěšování české státní vlajky

Vyvěšování vlajky Evropské unie se státními vlajkami

Při společném vyvěšení jedné státní vlajky České republiky a jedné vlajky Evropské unie je česká vlajka na čestném místě, tj. vlevo při pohledu na budovu, před kterou jsou vlajky vyvěšeny. Vlajka Evropské unie zaujímá místo vpravo od české vlajky, protože jí není nadřazená. Při vyvěšení dvou státních vlajek a vlajky Evropské unie je česká vlajka umístěna uprostřed na nejčestnějším místě podle zákona č. 352/2001 Sb.; na druhé je jiná státní vlajka a na třetím místě je vlajka EU, jíž jsou státní vlajky nadřazené. Při vyvěšení sudého počtu vlajek – tří státních a vlajky Evropské unie – je česká vlajka umístěna na nejčetnějším místě, na druhém a třetím místě jsou ostatní státní vlajky a abecedním pořadí (podle české abecedy). Na posledním, čtvrtém místě je vlajka EU jíž jsou státní vlajky nadřazené. Také tento způsob vyplývá ze zákona č. 352/2001 Sb.Vlajky Evropské unie a státní vlajky


Vyvěšování dvou různých státních vlajek

Při vyvěšování dvou různých státních vlajek je čestné místo vlevo při čelním pohledu na budovu (§ 8 zákona č. 352/2001 Sb.). Druhá státní vlajka se vyvěšuje vpravo od české. Při vyvěšování dvou různých státních vlajek před budovou nebo na průčelí budovy je možné vyvěsit českou státní vlajku zároveň samostatně na střeše budovy, aniž by to bylo chápáno jako projev nadřazenosti jiné státní vlajce. Dvojici různých státních vlajek lze v případě, kdy je k dispozici větší počet stožárů, pravidelně střídat. Českých vlajek nesmí být méně než cizích.Dvě různé státní vlajky


Vyvěšování firemních vlajek

Příklady správného vyvěšení firemní vlajky v různých kombinacích: Při vyvěšení české a firemní vlajky je česká vlajka na čestném místě, v tomto případě vlevo při pohledu na zdobený objekt.Vyvěšování firemních vlajek obr.01


Při vyvěšení vlajky Evropské unie, je česká opět uprostřed na nejčestnějším místě, vlajka EU je druhá (vlevo při pohledu na zdobený objekt) a třetí je teprve vlajka firemní.Vyvěšování firemních vlajek obr.02


Je-li potřeba vyvěsit společně s firemní vlajkou i dvě státní vlajky, je česká vlajka vždy na nejčestnějším místě, vyvěšujeme-li ji na českém území.Vyvěšování firemních vlajek obr.03


Máme-li k dispozici čtyři stožáry, můžeme vyvěsit dvě firemní vlajky (na 3. a 4. místě). Skutečnost, že počtem převyšují státní vlajky, není na závadu. Je-li zapotřebí vyvěsit firemní vlajku se dvěma státními vlajkami a současně s vlajkou Evropské unie, platí obvyklá hierarchie vlajek: státní vlajky – vlajka Evropské unie – firemní vlajka.Vyvěšování firemních vlajek obr.04


Vyvěšování firemních vlajek obr.05